Shanmukha Velanषण्मुख वेलन
Baby name meanings, origin and religion

Meaning: Lord Murugan
Gender: Boy
Origin: Hindi
Religion: Hindu

Find Other Names by Relevence (Shanmukha Velan):

Write Shanmukha Velan in Hindi

Hindi: षण्मुख वेलन

Boy Names with Same Meanings with Shanmukha VelanSimilar Sounding Boy Names with Shanmukha Velan


Shanmukha Velan name religion, origin & details:

Shanmukha Velan is baby boy name mainly popular in Hindu religion and its main origin is Hindi. Shanmukha Velan name meanings is Lord Murugan. Shanmukha Velan is written in Hindi as षण्मुख वेलन. Other similar sounding names can be Samiksha, Samyak, Samiq, Samaj, Samaksh, Sancho, Samika, Sanika, Sammak, Samik, Samesh, Sanesh, Sanchay, Sanjay, Saamiqa, Sanas, Sangya, Saanjh, Sanaz, Sahanj, Samiksh, Sanchaya, Samisa.

All Names by Religion

All Names by Origin